Spring til indhold

Bæredygtigt byggeri i Holbæk

20.09.2022

Invitation til alle B&A-relaterede virksomheder udførende såvel som rådgivere i Holbæk Kommune:

 

Byggeriet mødes i disse år med stadigt større krav til indsatser omkring grøn omstilling og bæredygtighed – herunder hvordan byggeriet skal bidrage til bla reduktionen i CO2-udledning, reducere forbruget af råstoffer mm.

I et samarbejde mellem Holbæk Erhvervsforum, WeBuildDenmark, DI Dansk Byggeri, Holbæk kommune mfl sætter vi derfor spot på flere af de initiativer, der i disse år er gang i.

 

Programmet er foreløbigt også tidsmæssigt, men tilmeld jer, reserver datoen  i kalenderen - der vil senere blive udsendt endelig invitation til alle registrerede modtagere af vores invitationer mm.

Vi forventer I kan komme og høre om bl.a.:

At der de i januar 2023 træder nye klimakrav i kraft i Bygningsreglementet

Hvordan ser vi på og håndterer de nye klimakrav til nybyggeri. Oplæg fra det nye Videnscenter for beregnings af bygningers klimapåvirkning (VCBK)

Vi stiller også skarpt på den Frivillige bæredygtighedsklasse og de foreløbige erfaringer, der er opnået i testfasen, hvor bygherrer kan afprøve bæredygtighedsklassen.

Endvidere vil vi fortælle om hvordan øget digitalisering især omkring dokumentation, vil gøre det let for håndværksmestre at arbejde med bæredygtigt byggeri.

Som del af programmet vil vi også komme ind på muligheder for kompetenceudvikling indenfor bæredygtighed.

I oplæggene vil vi inddrage

  • Eksempler på bæredygtighed i praksis og ikke mindst rollerne i en byggeproces
  • Eksempler på genanvendte materialer i byggeriet
  • at digitalisering og bæredygtigt byggeri hænger sammen

 

Sidst men ikke mindst skal vi også høre hvilken betydning ændringerne i BR kan få for kommunens byggesagsbehandling.

Programmet vil løbende blive justeret - men reserver allerede nu datoen, hvor du (hvis corona tillader det) vil møde bygherrer, rådgivere og udførende håndværkere.

                                                                                                     

 

Tilmelding til Bæredygtigt Byggeri i Holbæk 20/9 2022

Med din tilmelding giver du samtykke til at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste m.m., der kan deles med andre deltagere og Erhvervshus Sjælland i et fælles CRM-system.


Feedback

Sidst opdateret

22.06.2022

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Praktisk info Bæredygtigt Byggeri i Holbæk

Tid:

Tirsdag den 20. september 2022

kl. 15.00-18.00 (foreløbig tidsramme)

 

Sted:

Nordvestsjællands erhvervs- og gymnasieuddannelser

Foredragssalen

afdeling Absalonsvej 20

4300 Holbæk

 

Tilmelding: Nødvendig og sker på tilmeldingsformularen nederst

Nødvendig

Pris:

Gratis

Ved udeblivelse uden afbud opkræves et no-show-fee på 200,- + moms.

Tilmeldingsfrist 10. september 2022

Bemærk at du med din tilmelding giver samtykke til at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerlister mm. der kan deles med andre deltagere og Erhvervshus Sjælland i et fælles CRM-system.