Spring til indhold

Medlemsoversigt - find produkter og services

Her kan du skabe kontakt til andre medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og finde din lokale producent, håndværker, entreprenør, transport- eller serviceleverandør. Du finder også rådgivere, turistaktører, restauranter, overnatningsmuligheder, event- og underholdning, detail- og engrosforretninger mm.

Tilbage til oversigt

Andel A/S

Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Telefon: 70 29 29 00

Hjemmeside: www.andel.dk

SEAS-NVE varetager som andelsselskab hver dag vores andelshaveres og vores kunders, interesser inden for el og fibernet. Vi leverer værdi til vores kunder - nu og i fremtiden.Udgangspunktet er vores 100-årige erfaring, og vores mål er at skabe løsninger, der rækker langt ind i fremtiden. Til glæde og gavn for vores kunder.Vores mission er at være den ansvarlige pioner, der sikrer vores andelshavere energi og fibernet. Ved ansvarlig forstår vi ansvarlighed over for vores andelshavere, kunder og miljøet. For regionen, medarbejderne og ikke mindst vores aktiver.Ved pioner forstår vi evnen og velviljen til at sikre vores andelshavere fremtidens teknologier så tidligt som muligt, så SEAS-NVE kan yde et aktivt bidrag til udviklingsmulighederne i regionen. For den ansvarlige pioner handler det om at skabe balance mellem økonomisk fornuft og fremsynet innovation. Det er essensen af et moderne ledet selskab, hvor andelshaveren som ejer sidder for bordenden. Vores vision er at være vores andelshaveres bedste forbindelse. Det gør vi ved ansvarligt at indføre fremtidens teknologier. Vi forbinder regionens arbejdspladser, skoler og hjem gennem el- og fibernet. Men også den personlige forbindelse er vigtig for os - den forbindelse vores andelshavere oplever, når de får besøg af en fibertekniker, møder en montør, der genetablerer en mistet forsyning under en storm, får råd hos en energirådgiver, eller en af vores mange kolleger i kundeservice. Det er vores klare ambition, at ethvert møde skal være en god oplevelse.

 Feedback

Sidst opdateret

05.05.2022

Ansvarlig redaktør

Lena Green

I skubber på!

Hvor er det bare en fornøjelse og ekstremt værdifuldt at deltage i jeres arrangementer. Hvor må det også være givende for jer, at være med til at skubbe gang i erhvervslivet og hjælpe iværksættere i gang!

Rikke Rye

Krarup & Rye

Gode initiativer og altid positive

Jeg har været medlem siden 2015 og altid mødt gode initiativer og positiv vilje blandt Erhvervsforums medarbejdere til at gøre en forskel for os i B&A (for at fremme samarbejdet mellem virksomhederne og skabe gode kontakter til Holbæk Kommune)

Jeg kan kun anbefale andre at være med i netværket.

John Madsen

Odsherred Maleren